Liigu edasi põhisisu juurde

SRIK-s toimuvast

03.05.2023. Traditsioonilised ja ökoloogilised ehitusmaterjalid ehituses eile, täna, homme.

Sissejuhatav loeng ökoehitusse.

Ökomaterjale ja -tehnoloogiaid tasub õppida tundma kui Sinu jaoks on oluline:

• Tervisprobleemide vältimine, et meid ei ohustaks ei haige maja sündroom (SBS) ega ehitusega seotud tõved (BRI)

• Hoone konstruktiivne toimimine.

• Keskkonnast tulenevate probleemide sh. CO2 ülemäärase kasvu ja jäätmeuputuse vältimine.

Loeng ja näited lektor Tarmo A. Elvisto. Algusega kl. 18.00-20.00, Säästva Renoveerimise Infokeskuses, Väike-Patarei 5. Loengu kõrvale pakume kohvi, teed ja küpsiseid. Tasu 5 € kohapeal.

Eelregistreerimine www.renoveeri.net lehel või e-postiga: info@renoveeri.net

 

Märgruumide koolitus lükkub nädala võrra edasi e. toimub

12.05. 2023  kell 9 45 –15.30 Märgruumide ehitamise tasuta õppepäev

Õppepäevale on oodatud plaatijad, hüdroisoleerijad, ehitusjuhid, arhitektid, järelevalve spetsialistid ja teised ehituse alaga seost omavad isikud.

Õppepäeval käsitletakse märgruumi ehitamise terviklahendust ARDEX-i toodete baasil.

Kursuse programm:

• Hommikukohv ja kohtumine

• Vee keemiline sidumine tsemendiga. Kiirkõvenev betoon

• Aluspindade hindamine märgruumides

• Aluspindade tasandamine

• Hüdroisolatsiooni paigaldamise juhised ja eeskirjad

• Lõuna

• Hüdroisolatsiooni valikupõhimõtted, teooria ja teostamine

• Põranda ja seina plaatimine

• Vett hülgav vuugisegu

• Kokkuvõte ja tagasiside

Õppepäeva jooksul tutvustatakse antud teemat puudutavaid juhised ja eeskirju. Lähemalt vaadeldakse märgruumide detailide nagu näiteks läbiviikude ja põrandatrappide ühendusi.