Liigu edasi põhisisu juurde

Siseisolatsiooni uurimistöö

Teaduslik uurimistöö siseisolatsiooni toimivusest Eesti kliimas viidi läbi projekti CoolBricks all. Nimetatud projekti eesmärgiks oli lahenduste leidmine ajalooliste hoonete energiatarbe kaasajastamiseks. Nagu projekti nimest võib aimata, keskenduti (tellis)kivihoonetele. Ajalooliste hoonete algupära säilitamisel ei ole aga väline soojustamine aktuaalne. Sestap koordineeris Säästva Renoveerimise Infokeskus uuringut, mille viis läbi Tallinna Tehnikaülikooli ehitusfüüsika ja energiatõhususe õppetool. Uurimistöösse olid kaasatud ka Kohtla-Järve linn, IT-Villa OÜ, Muinsuskaitseamet, TTÜ Ehitustootluse instituudi Ehitusmaterjalide õppetool ning materjalitootjate esindajad: Tervemaja OÜ, Remmers Baltica OÜ ja Nordspur OÜ. 

Alljärgnevalt leiate SRIK-i poolse kokkuvõtte uuringust ning TTÜ teaduslik uurimistöö.