Liigu edasi põhisisu juurde

Restaureerijate ühendus

 

SRIK-i konsultandid

Akende ja uste restaureerimine

Indrek Värv    52 55 123        indrek.varv@gmail.com,  koduleht www.restaureeri.ee

Vallo Varik

Kalle Kase

 

Hoonete restaureerimine

Tarmo A. Elvisto    5100374      info@renoveeri.net

Vallo Varik            50 91 044           vallo.varik@gmail.com

Madis Ahman        5139226      madis_ahman@hotmail.com

 

Krohvimistööd

Knut Klais 

Kalle Kase

 

Savihooned

Marko Kikas   56600811        marko@saviukumaja.ee

 

Mööbli restaureerimine

Tõnu Vainküla            55 28 868        vaindorff@yahoo.com

Viljo Naarits    55 526 750      pronksist@gmail.com

 

Plekk-katused

Kalle Kolde     55 26 661        kalle.kolde@mail.ee    (konsultatsioonid ja järelvalve)

 

Puit-(palk)konstruktsioonide restaureerimine

Indrek Värv       52 55 123        indrek.varv@gmail.com

Madis Ahman     5139226        madis_ahman@hotmail.com

Vallo Varik     50 91 044        vallo.varik@gmail.com

 

Põrandate renoveerimine (puidutööd)

Vahur Kõrbe   55 84 953        renoveerija@hot.ee

Vello Trell       52 81 525        trellid@mail.ee

Kalle Kase

 

Restaureerimisarhitektid

Inara Tõugjas  53431071        inara@puutoode.ee (interjöör)

Urmas Arike    5234629          urmas.arike@mail.ee

 

Tisleritööd

Vahur Kõrbe   55 84 953        renoveerija@hot.ee

 

Traditsioonilised imitatsioonitehnikad (aaderdus, marmoreering)

Indrek Värv       52 55 123        indrek.varv@gmail.com

Olesja Jatsuk   55 988 599      olessia77@bk.ru

 

Treppide restaureerimine

Vahur Kõrbe   55 84 953        renoveerija@hot.ee

 

RESTAUREERIJATE ÜHENDUS (RÜ)

Restaureerijate Ühendus, edaspidi RÜ on Säästva renoveerimise infokeskuse, SRIK-i, juures tegutsev vabatahtlik ühendus, mis koondab erinevate valdkondade restauraatoreid, kes tegutsevad vanade hoonete ja nende interjööri ja sisustuse restaureerimise valdkonnas. Oma töös lähtutakse headest restaureerimise põhimõtetest ja tavadest. Oma tegevusega aidatakse kaasa traditsiooniliste tehnoloogiate, materjalide ja töövõtete väärtustamisele ja elushoidmisele, järelkasvu koolitamisele.

Selleks ühenduse liikmed eraldi ja koos

  • järgivad restaureerimise seisukohalt õigeid põhimõtteid ja tavasid
  • kaitsevad ühenduse head mainet ja väärikust,
  • aitavad kaasa vajaliku restaureerimisalase info levitamisele ja selle kättesaadavamaks muutmisele;
  • koguvad ja vahetavad infot enesetäienduse võimaluste kohta;
  • levitatakse oma kogemusi; aidatakse kaasa vahendite kogumisele restaureerimise ja ühenduse tegevuse tarvis.
  •  

RESTAUREERIJATE ÜHENDUS (RÜ) asutajaliikmed

Toomas Aasmaa, Ivar Ehin, Tarmo Elvisto,Vahur Kõrbe, Evar Riitsaar, Henno Sarv, Vello Trell, Indrek Värv, Tõnu Vainküla, Vallo Varik, Rein Metsniin.

RÜ liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse soovitusel üldkogu otsusega, sooviavalduse põhjal.

Liikmekandidaat peab olema vähemalt ühes restaureerimise valdkonnas kompetentne, mille tõestuseks peaks olema ette näidata, nimetada tehtud töid ja tunnistama häid restaureerimise tavasid ja ühingu põhimõtteid.

Üldkogu kutsutakse kokku min. kord aastas.

Vastavalt juhatuse ettepanekule võidakse üldkogu otsusega välja arvata liikmed, kes ei ole ilma selge ja arusaadava põhjuseta osalenud ühenduse tegevuses rohkem kui aasta jooksul või on oma tegevuse või tegevustusega kahjustanud oluliselt ühenduse mainet.

Ühenduse liikmel on õigus apelleerida ühenduse poole abi ja nõu saamiseks oma erialase tegevuse ja kõige sellega seonduva asjus.

Kategooria: