Liigu edasi põhisisu juurde

Hõre pilliroomatt ehk hõre roomatt

Hõre pilliroomatt on alusmatt krohvi jaoks, mida valmistatakse naturaalsest pilliroost. Rookõrred õmmeldakse paralleelselt kokku peenikese roostevaba traadiga. Moodustuvas “kangas” asetsevad rookõrred mitte tihedalt külg külje kõrval, vaid kahe kõrre vahel on ühe kõrre jämedune tühik. Sellisel  moel tagatakse krohvi parim nakkumine aluspinna ja matiga.

Roomatt tarnitakse rullis. Toote kvaliteeti jälgib ja kontrollib tootja (pilliroog hinnatakse ja sorteeritakse enne kokku õmblemist, samuti kontrollitakse valmistoodang, kust praak kõrvaldatakse enne ladustamist).

Hõre roomatt on sobilik kasutamiseks krohvi alusmaterjalina nii siseruumis (seinad, laed), kui ka väljas (seinad). Neid võib kasutada tasasel või konarlikul massiivseinal, tahutud palkseinal, samuti laudisega karkass-seinal. Roomatiga saab kujundada ka kumeramaid pindu.

Roomatt on olnud ehituses kasutusel juba sajandeid ja on materjalina tervise-ja keskkonnasõbralik.

Hõre roomatt on eriti sobilik alusmaterjaliks savi-ja lubikrohvi kasutamisel nii renoveerimistöödel kui uusehitustel.
 
Hõreda roomati füüsikalised omadused
Tihedus: 190 kg/m3 (2,5 kg/m2)

Paigaldus 

Roomati paanid tuleb asetada tihedalt külg-külje kõrvale, kerge ülekattega. 
Roomatt peab asuma aluspinnal. 
Aluspinna jäikus ja tugevus peab olema kooskõlas ja vastavuses nende asukoha ja ülesandega ehituse konstruktsioonis. 
Roomatid peavad moodustama aluspinnaga ühtse, monoliitse ja jäiga terviku.

Lõikamine 

Roomatti saab ja võib lõigata oksakääridega, kipsinoaga ning ketaslõikuriga, traati tuleb lõigata lõiketangidega. 
Mati pikipidi lõikamisel tuleb jätta min. 2 cm ruumi mati serva ja traatõmbluse vahele, selleks et vältida traadi libisemist ja seoste katkemist. 
Ristipidi lõikamisel tuleks traatõmbluste seosed vajalikust kohast katkestada ja vajadusel taas omavahel siduda.

Kinnitamine 

Kinnitamine toimub 15 cm sammuga, piki roomatti kooshoidvat traadist õmblust. Ühele ruutmetrile matile kulub 12-20 kinnitit. Roomatte võib aluspinnale kinnitada: 
1.naeltega – pöörates naela pea tagasi üle plaadi traatõmbluse, min. pikkus 4 cm 
2.kruviga – kasutades lisaks laiu seibe (läbimõõt min. 2 cm), min. pikkus 4 cm
3.pikkade klambritega – kasutades elektrilist klambripüstolit 
Lõigatud mattide puhul võib vajadusel lõigete lähedal asuvat mati traatõmbluse traati siduda ja põimida kinnitite vahele ja alla.

Ohutus 

Roopmati lõikamisel ja paigaldamisel on oht vigastada ennast välja ulatuvate traadi otstega.

Viimistlus 

Roomatt seob väga tõhusalt ja kindlalt krohvi aluskihte. Ühest aluskihist tavaliselt piisab.
Eeskujuliku tulemuse saavutamiseks peaksid mattide jätkamised olema jätkatud ülekattega. 
Krohvimist alustades ei pea, kuid võib roomatte ja aluspinda niisutada.

Vigastustekindlus

Tavalistest ettevaatusabinõudest piisab, et vältida roomattide vigastumist transpordi, ladustamise ja paigalduse käigus. 
Nõrgad nurgad/otsad vajavad enam kaitset ja tähelepanu.

Ladustamine 

Roomatid peaksid kuni kasutamiseni olema ladustatud lapiti või püsti ning hoitud rullis, et vältida deformeerumist. Ladustada tuleks alusele (tõstetuna maapinnast), kaitstuna niiskuse eest.

Niiskuskindlus

Lühiajaline kokkupuude niiskusega ei põhjusta roo kvaliteedi langust. 
Roog kahjustub pikaajalisel kokkupuutel veega või kui roomatti kasutatakse viimistlematult märjas/niiskes keskkonnas.

Temperatuurist/niiskusest tingitud mahumuutused

Roomatt on mahupüsiv, kui kasutatakse normaalsetes tingimustes nn. “hingava” seinakonstruktsiooni osana.

Tulepüsivus

Vähemalt 18 mm paksuse mittesüttiva krohvikihiga kaetud roomatti loetakse mittesüttivaks (DIN 4102). Eestis loetakse standardile EI-60 vastavaks aluspind, mis on kaetud 20-25 mm paksuse lubikrohviga või 25-30 mm paksuse savikrohviga ( vt. Joonised – Vahelagi; Vahesein).

Kinnitamine roomatile

Kinnitamine roomatile ei ole mõeldav, vajaduse korral tuleb aluspinda ja roomatti käsitleda ühtse tervikuna ning kinnitada alusseina sisse/külge.

Kategooria: